Struktura Zakładu

Paweł TWARDOWSKI

dr hab. inż.

Paweł TWARDOWSKI

Nauczyciel akademicki

Pokój 619 budynek A1

pawel.twardowski@put.poznan.pl

Konsultacje: Czwartek 9.45-11.15

Tel: +48 61 665 28 51

Pracownia Podstaw Skrawania

Kierownik: dr hab. inż. Paweł TWARDOWSKI

Telefon: +48 61 665 28 51

Pokój 619 budynek A1

Pracownia Narzędzi Skrawających

Kierownik: dr inż. Zbigniew NOWAKOWSKI

Telefon: +48 61 665 27 52

Pokój 617 budynek A1

Laboratorium Obróbki Skrawaniem i Warstwy Wierzchniej

Kierownik: dr hab. inż. Paweł TWARDOWSKI

Telefon: +48 61 665 28 51

Pokój 619 budynek A1

Laboratorium Techniki Laserowej

Kierownik: dr inż. Damian PRZESTACKI

Telefon: +48 61 665 28 50

Pokój 620 budynek A1

Laboratorium Systemów Narzędziowych

Kierownik: dr inż. Zbigniew NOWAKOWSKI

Telefon: +48 61 665 27 52

Pokój 617 budynek A1