Badania

Zakład specjalizuje się w problematyce

Skrawanie trudno skrawalnych materiałów
  • dokładnej obróbki skrawaniem trudno skrawalnych materiałów konstrukcyjnych (zahartowane stale, kompozyty metalowo-ceramiczne, ceramika techniczna) narzędziami z ostrzami supertwardymi (diament, azotek boru), ceramicznymi oraz węglikowymi z powłokami przeciwzużyciowymi;
  • konstrukcji, diagnostyce i badaniach eksploatacyjnych wysokowydajnych narzędzi skrawających typu wiertła, frezy, wiertłofrezy z płytkami wymiennymi do obróbki zautomatyzowanej;
  • Laserowe wspomaganie obróbki skrawaniem
  • diagnozowania i nadzorowania systemów obróbkowych (proces – narzędzie – obrabiarka);
  • mikrogeometrii narzędzi skrawających i powierzchni obrobionej;
  • laserowego wspomagania obróbki skrawaniem różnych materiałów (obróbce hybrydowej) z wykorzystaniem lasera gazowego CO2