Publikacje

 1. Rybicki M., Kawalec M.: Surface flatness after hard face milling. Manufacturing Engineering, Vol. 4, 2005, s. 19÷22 Opublikowana wcześniej w recenzowanych materiałach konferencyjnych: 7th Scientific Conference with International Participation "New Trends In Technology Systems Operation TSO 2005", Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies, 20-21 October 2005, Prešov, Slavakia, s. 322÷325
 2. Federovych V.A., Kawalec M., Jankowiak M.: Metodologia issledovanija processov almazno- abrazivnoj obrabotki. Rezenie i instrument v tekhnologicheskikh sistemakh, 68’2005, Khar’kov, 2005, s. 350÷361
 3. Kawalec M., Jankowiak M., Barbacki A.: Geometryczne i fizyczne właściwości technologicznej warstwy wierzchnej stali stopowych w warunkach hybrydowego procesu laserowego hartowania i skrawania. Problemy Eksploatacji, 4/2005, nr 59, s. 171÷180
 4. Barbacki A., Dynak K., Kawalec M.: Mikrostruktura i chropowatość warstwy wierzchniej stali WNL po hartowaniu laserowym i toczeniu. Inżynieria Materiałowa, nr 5/2005, rok XXIV, s. 303÷305
 5. Kawalec M., Jankowiak M., Grabchenko A. I., Federovych V. A.: Microroughness and stability of cutting edges of superhard wedges made of polycrystalline abd boron nitride. Zbiornik naujovykh prac "Vysocki tekhnologji v mashynobudovanni", NTU "KhPI", Kharkiv, 2005, pp. 176÷181
 6. Szablewski P., Kawalec M.: Mikronierówności powierzchni obrobionej stopu INCONEL 718 po procesie toczenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznnańskiej seria Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2005/2, s. 93÷102
 7. Twardowski P.: Ekonomiczne aspekty obróbki szybkościowej. Inżynieria Maszyn, vol. 10, No. 4, Wrocław 2005, s. 114÷122
 8. Tabaszewski M., Twardowski P.: Badanie drgań w procesie frezowania płytek drukowanych. Inżynieria Maszyn, vol.10, No. 4, Wrocław 2005, s. 103÷113
 9. Bartkowiak K., Borowski J, Edwardson S.P., Dearden G., Carey C., Watkins K.G.: Laser Forming of Thin Section Non Ferrous Metals with a Nd:YAG Laser Source. Proceedings of the 24th International Congress on Applications of Laser & Electro – Optics (ICALEO 2005), Miami, Florida, USA, October 31-November 3, 2005. Paper No. P101, Laser Institute of America, Publication No. 101 (10pp),
 10. Edwardson S.P., Abed E., Watkins K.G., Bartkowiak K., Dearden G.: Geometrical Influences on the Bend Angle Rate per Passduring Multi – Pass 2D Laser Forming. 1th International Workshop on Thermal Forming (IWOTE’05), April 13-14, 2005, Bremen, Germany, pp. 29÷46
 11. Bartkowiak K., Edwardson S.P., Borowski J., Watkins K.G., Dearden G.: Laser Forming of Thin Metal Components for 2D and 3D Applications Using a High Beam Quality, Low Power Nd:YAG Laser and Rapid Scanning Optics. 1th International Workshop on Thermal Forming (IWOTE’05), April 13-14, 2005, Bremen, Germany, pp. 111÷129
 12. Nowakowski Z.: Some problems of load and wedges wear In process of holes drilling in hardened steel. Materials of the 5th International Scientific Conference – Development of Metal Cutting DMC 2005, Košice 12-13.09.2005, s. PL61÷PL63
 13. Rybicki M., Kawalec M., Ptaszyński W.: Changeability and minimization of surface profile deviations In longitudinal and transverse sections Turing face milling of hardened steel. Materials of the 5th International Scientific Conference "Development of Metal Cutting DMC 2005", Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Košice, Slovakia, s. PL68÷PL71
 14. Jankowiak M.: Influence of Si3N4 ceramics laser heating conditions on wear of wedgrs and roughness of machined surface in hybrid turning. Book of abstract and proceedings 9th International Conference TECHNOLOGY 2005, Slovak Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Technologies, 13.-14. September 2005, Bratislava, pp. 65÷66 + Proceedings on CD (pp. 391÷395)
 15. Jankowiak M.: Zużycie ostrzy skrawających podczas toczenia ceramiki Si3N4 nagrzewanej laserowo. X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Tecchnicznych. Materiały Konferencyjne, Stare Jabłonki 6-9 IX 2005, Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005, s. 169÷178
 16. Kawalec M.: Obróbka na twardo materiałów metalowych. Materiały konferencji "Innowacyjne Technologie w Budowie Maszyn", targi Innowacje- Technologie- Maszyny Polska, Salon MachTool 2005 Międzynarodowe Targi Poznańskie, 21-22.06.2005, Poznań
 17. Kawalec M.: Właściwości technologicznej warstwy wierzchniej stali stopowych w warunkach laserowego hartowania i skrawania. Materiały X Jubilueszowego Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Org. KBM PAN, Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 6-9.09.2005 Stare Jabłonki