Publikacje

 1. Twardowski P., Wojciechowski S., Skrawalność w procesie frezowania twardych napoin z węglika wolframu, Mechanik, 2010, nr 12, s. 915÷924.
 2. Legutko S., Twardowski P., Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania, Współczesne materiały narzędziowe stosowane na narzędzia skrawające, szczególnie do obróbki z dużymi prędkościami skrawania (HSM), red. L. Stobierski i L. Jaworska, Wydawnictwo Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków 2010, rozdział 2, s. 17÷49.
 3. Rybicki M., Kawalec M., Form deviations of hot work tool steel 55NiCrMoV (52HRC) after face finish milling, International Journal of Machining and Machinability of Materials, 2010, vol. 7, No. 3/4, s. 176÷192.
 4. Rybicki M., Kawalec M., Compensation of form deviations by correction of tool path during face milling, 5th International Conference on “Advances in Production Engineering”, APE’2010, Warszawa, Warsaw University of Technology, Warsaw 2010, s. 343÷351.
 5. Rybicki M., Kawalec M., Selected problems of face micro-milling of hard steel, Zbirnik naukovich prac, Nacionalnyj tehničeskij iniversitet, Harkowskij Politehničeskij Instytut, Suczasni technologii w maszinobudyvani, 2010, Vyp. 4, s. 86÷91.
 6. Rybicki M., Selected problems during milling of curvilinear surfaces. Proceedings: 3th International Conference MANUFACTURING 2010, Contemporary Problems of Manufacturing and Production Management, Poznań 2010, s. 179 (streszczenie i prezentacja).
 7. Przestacki D., Jankowiak M., Investigation of temperature gradient during surface heating by laser beam, Proceedings 3th International Scientific Conference with Expert Participation – MANUFACTURING 2010, Poznań 2010, s. 166.
 8. Twardowski P., Wojciechowski S., Surface roughness analysis in milling of tungsten carbide with CBN cutters, 2nd International Conference, Process Machine Interactions, 2010, The University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
 9. Twardowski P., Staniek R., Wojciechowski S., The Influence of High Speed Milling Dynamics on Surface Roughness of Hardened Steel, Proceedings of 4th CIRP International Conference on High Performance Cutting, 2010, Nagaragawa Convention Center, Gifu, Japonia, s. 19÷24.
 10. Wojciechowski S., Twardowski P., Cutting forces and vibrations analysis in milling of tungsten carbide with CBN cutters, Proceedings of 4th CIRP International Conference on High Performance Cutting, 2010, Nagaragawa Convention Center, Gifu, Japonia, s. 33÷39.
 11. Wieczorowski M., Twardowski P., Wojciechowski S., Mathia T. G., Some Aspects of Hardened Steel HSM. Process Dynamics and Modeling in Relation to Surface Roughness, Proceedings of the 2nd Int. Conf. on Surface Metrology, 2010, Worcester, s. 102÷112.
 12. Kroczak P., Wojciechowski S., Chip shortening and cutting force in non-free turning process of alloy steel in soft and hard conditions, XIII International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers, Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdansk, 2010, s. 204÷207.
 13. Nowakowski Z., Systemy mocowania narzędzi trzpieniowych z chwytem walcowym, red. B. Kruszyńskiego, Obróbka skrawaniem 4. Współczesne problemy. Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 191÷199.