Publikacje

 1. Barbacki A., Kawalec M.: Struktura i twardość stali WNL hartowanej laserowo. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy nr 233, Mechanika 50, 2001, s. 21÷26
 2. Fedorovich V.A., Glamazda S.L., Kawalec M.: Sposoby upravlenija processom prisposablivaemosti pri almaznom shlifovanii STPM. Materiały międzynarodowej konferencji N-T micro - CAD "Nauka i social’nye problemy obshhestva", 14-16.05.2001 Kharkov, ChPI, s. 194÷200
 3. Fedorovich V.A., Kawalec M.: Issledovanije kachestva poverkhnostnogo sloja polikristallicheskikh sverkhtverdykh materialov pri shlifovanii. Materiały II międzynarodowej konferencji "Progresivna tekhnika i tekhnologija – 2001", 28.06-2.07.2001, Kiev-Sevastopol-2001, s. 74
 4. Kawalec M., Barbacki A., Jankowiak M.: Surface layer of bearing steel ŁH15 (100Cr6) after laser hardening and turning. High Technologies of Machine Building, Printed scientific works NTU KhPI, Kharkiv - 2001, pp. 145÷148
 5. Fedorovich V.A., Rusanov V.V., Kawalec M., Jankowiak M.: Novye vozmozhnosti parametrov rezhushhevo relefa almaznykh krugov. Matters of XI international technical science seminar 12-17 September, "High Technologies: Development and Personel Provision", Khar’kov-NTU-KhPI-Alushta 2001, s. 214÷222
 6. Kawalec M., Jankowiak M.: Kształtowanie mikronierówności powierzchni obrobionej kompozytów aluminiowo - ceramicznych w procesie toczenia. Zbiór prac VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Kształtowanie Materiałów Niemetalowych – NM’2001", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 303÷310
 7. Kawalec M., Jankowiak M.: Skrawność ostrzy z powłoką diamentową w procesie toczenia twardej ceramiki technicznej Al2O3 i Si3N4. Zbiór prac VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Kształtowanie Materiałów Niemetalowych – NM’2001", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 25÷32
 8. Kawalec M., Jankowiak M., Barbacki A.: Sekwencyjne i hybrydowe toczenie zahartowanej laserowo warstwy wierzchniej stali stopowych. Materiały Konferencji naukowo-technicznej "M’01-Manufacturing – Współczesne Problemy Wytwarzania", 8-9 listopada 2001 r. Poznań, Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, s. 389÷396
 9. Grabchenko A., Fedorovich V., Kawalec M., Jankowiak M.: Increase of diamond grinding efficiency of superhard materials. Materiały Konferencji naukowo-technicznej "M’01-Manufacturing – Współczesne Problemy Wytwarzania", 8-9 listopada 2001 r. Poznań, Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, s. 351÷358
 10. Nowakowski Z., Kawalec M.: Wiercenie otworów w zahartowanych stalach. Materiały IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy 2001" – Postępy w technice wytwarzania maszyn. Kraków 2001, s. 181÷186
 11. Fedorovych V.A., Rusanov V.V., Fedorovych N.V., Jankowiak M.: Ekspertnaja sistema processa almaznogo shlifovanija sverkhtverdykh materialov. Vestnik NTU-KhPI, 7’2001, NTU-KhPI, Khar’kov 2001, s. 255-260
 12. Nowakowski Z.: Obciążenie mechaniczne wiertła z płytkami wymiennymi podczas wiercenia zahartowanych stali. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 21 nr 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001, s.49÷56
 13. Jankowiak M. , Twardowski P.: Przydatność różnych metod pomiaru temperatury ostrza skrawającego. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 21 nr 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001. s. 95÷102
 14. Pertek A., Kulka M., Jankowiak M., Jóźwiak K.: Laser heat treatment of borided layers. XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on Advanced Materials & Technologies "AMT’2001", Gdańsk-Jurata, Poland, 16-20 September 2001, Inżynieria Materiałowa, Nr 5(124), 2001, Wydawnictwo Sigma NOT, s. 716÷719
 15. Jankowiak M.: Surface temperature of laser heated technical ceramics. Conference Proceeding, 7th International Conference TECHNOLÓGIA 2001, Slovak Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials and Technologies, Bratislava 11.-12. 9. 2001, pp. 392÷396
 16. Jankowiak M.: Laser heating of hard technical ceramics surface. Matters of XI international technical science seminar 12-17 September, "High Technologies: Development and Personel Provision", Khar’kov-NTU-KhPI-Alushta 2001, pp. 228÷231
 17. Wołyński A., Jankowiak M.: Changes of steel 45 upper layer after double boron alloying with laser. Proceedings of the scientific conference with foreign participation “TRANSFER 2001", Trenčin, 23-24 October 2001. Universitas Trenchinensis, Fakulta Špeciálnej Techniky, Trenčin 2001, p.331÷334
 18. Twardowski P.: Experimental investigation concerning influence of thermal expansion inserts on precision turning of hardened steels. Materiały 39 Międzynarodowej Konferencji Experimental Stress Analysis 2001, Tabor, Republika Czeska, 4-6 czerwiec 2001, s. 319÷322
 19. Nowakowski Z.: Computer simulation of a tool work in design producers of drills with indexable inserts. Printed matters of conference NTU "ChPI", Khar’kov 2001, pp. 148÷151
 20. Nowakowski Z.: Wiercenie otworów w zahartowanej stali WCL wiertłem z płytkami wymiennymi. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Manufacturing 2001". Poznań 2001, s. 435÷440
 21. Nowakowski Z., Kawalec M.: Wiercenie otworów w zahartowanych stalach. Materiały IV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Postępy 2001" – Postępy w technice wytwarzania maszyn. Kraków 2001, s. 181÷186
 22. Dopierała A., Nawrocki W.: Składane głowice frezarskie do obróbki elektrod węglowych. IV Ogólnokrajowa Konferencja N-T: Postępy w technice wytwarzania maszyn, Kraków 25-26 października 2001, s. 33÷40
 23. Twardowski P.: Emisja akustyczna w procesie toczenia twardej ceramiki technicznej. Zbiór prac VI Konferencji Naukowo-Technicznej "Kształtowanie Materiałów Niemetalowych – NM’2001", Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 33÷38
 24. Pertek A., Kulka M., Jankowiak M.: Zastosowanie techniki laserowej do obróbki cieplnej warstw borowanych. Materiały Konferencyjne "Ochrona środowiska w obróbce powierzchniowej metali", 73. MTP Technologie Przemysłowe i Dobra Inwestycyjne, Poznań, 19 czerwca 2001r.- SURFEX, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., s. 125÷128