Publikacje

 1. Kawalec M.: Efekty technologiczne obróbki na twardo materiałów metalowych, Mechanik, R. 79, 2006, nr 1, s. 20÷25
 2. Kawalec M., Jankowiak M., Nowakowski Z., Twardowski P., Rybicki M.: Research into processes of turning, milling and drilling of hardened steels. V knige sovremennyje texnologgi v mashinostroenii T.1 pod red. A. Grabczenko ISBN 966-593-43-9 zbirnik naukovikh statejj, Khar’kiv NTU "KhPI" 2006, vol.1, pp. 116÷125
 3. Kawalec M., Szablewski P.: Kształtowanie struktury geometrycznej powierzchni Inconelu 718 w procesie dokładnego toczenia. Zeeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 227 Mechanika z. 66, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s.123÷127
 4. Kawalec M., Borowski J., Jankowiak M.: Modyfikacja cech warstwy wierzchniej stali 100Cr6 po laserowym hartowaniu i toczeniu na twardo. W pracy zbiorowej pod redakcją M. Styp – Rekowskiego, "Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania", Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2006, s. 260÷266
 5. Kawalec M., Jankowiak M., Nowakowski Z., Twardowski P., Rybicki M.: Hard machining of steel and technical ceramics. 1st Jubilee Scientific Conference "Manufacturing Engineering in Time of Information Society", Gdańsk, 1st – 2nd June 2006, Department of Manufacturing Engineering and Automation, Gdansk University of Technology, pp. 169÷176
 6. Kawalec M., Jankowiak M., Nowak I.: The bearing steel surface layer after laser hardening on the lathe, Zbirnik naukovikh prac "Vysoki tekhnologji v mashynobuduvanni", NTU "KhPI", Kharkiv, 2006, pp. 185÷192
 7. Pertek A., Kulka M., Jankowiak M.: Badania struktury i właściwości borowanej stali konstrukcyjnej 41Cr4 i narzędziowej 102Cr6. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, KBM PAN oddział w Poznaniu, vol. 26, nr 1, Poznań 2006, s. 167÷176
 8. Jankowiak M., Nowak I.: Influence of laser heating conditions of ceramics Si3N4 on wear of diamond wedges, Zbirnik naukovikh statejj, Khar’kiv NTU "KhPI" 2006, vol.1, pp. 431÷436
 9. Jankowiak M., Bartkowiak K.: Machinability of laser heated silicon nitride ceramics during turning process, Proceedings of the 25th International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics ICALEO 2006, October 30 – November 2, Scottsdale, AZ, USA, pp. 311÷316
 10. Edwardson S.P., Bartkowiak K., Abed E., Carey C., Edwards K.R., Dearden G.: Factors influencing the bend angle per pass in multi – pass laser forming. The UK’s premier conference in optics and photonics "Photon 06", The University of Manchester September 4th – 7th 2006
 11. Bartkowiak K.: Własności warstwy wierzchniej elementów ze stopu tytanu Ti-6Al-4V nagrzewanej laserowo w atmosferze powietrza i argonu. W pracy zbiorowej pod red. M. Styp – Rekowskiego, "Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik wytwarzania", Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2006, s. 267÷273
 12. Bartkowiak K.: Development of laser forming of thin section materials using rapid scanning optics for macro-aplication, Proceedings of the 25th International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics ICALEO 2006, October 30 – November 2, Scottsdale, AZ, USA, pp. 70÷79
 13. Bartkowiak K., Borowski J., Wolynski A., Foltynowicz L.: Surface layer modification of AiSi6Cu4 aluminium alloy via CO2 laser treatment, Proceedings of the 25th International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics ICALEO 2006, October 30 – November 2, Scottsdale, AZ, USA, pp. 787÷793
 14. Dearden G., Edwardson S., Abed E., Bartkowiak K.: Correction of distortion and design shape in aluminium structures using laser forming, Proceedings of the 25th International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics ICALEO 2006, October 30 – November 2, Scottsdale, AZ, USA, pp. 813÷817
 15. Twardowski P.: Stabilność procesu frezowania stali na twardo w warunkach HSM. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 26 nr 2 (2006), s. 93÷101