Publikacje

  1. Barbacki A., Kawalec M.: Influence of Turing on microstructure and propertis of the surface layer of hardened steel. Metallurgy and New Materials Researches, vol. X, No. 1/2002, pp. 1÷10, Metallurgical Research Istitute & Romanian Socient for Metallurgy
  2. Jankowiak M., Kawalec M., Nowak I., Grabchenko A.I.,: Wear of superhard wedgrs In hybryd Turing of hard technical ceramics. Rezanie I instrument v tekhnologicheskikh sistemakh, nr 61/2002, NTU “KhPI" Khar’kov 2002, s. 202÷205
  3. Twardowski P., Jankowiak M., Kawalec M., Hamrol A.: Application of asynchronous linear motor In control of surface profile deviation Turing Turing of hardened steel. Rezanie I instrument v tekhnologicheskikh sistemakh, 63’2002, NTU "KhPI" Khar’kov 2002, s. 163÷166
  4. Kawalec M., Barbacki A., Jankowiak M.: Chropowatość i struktura warstwy wierzchniej stali WNL po hartowaniu laserowym i toczeniu. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji PAN O/Poznań, vol. 22 nr 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, s. 13÷19
  5. Twardowski P., Tobaszewski M.: Sztywność statyczna asynchronicznego silnika iniowego. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji PAN O/Poznań, vol. 22 nr 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, s. 285÷292
  6. Tobaszewski M., Twardowski P.: Wykorzystanie asynchronicznego silnika liniowego do toczenia powierzchni kształtowych. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji PAN O/Poznań, vol. 22 nr 2, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002, s. 227÷283
  7. Pertek A., Kulka M., Jankowiak M., Jóźwik K, Nowak I.: Wpływ obróbki laserowej po borowaniu i nawęglaniu na strukturę i właściwości stali konstrukcyjnych. Inżynieria Powierzchni nr 2, 2002, s. 16÷25
  8. Kawalec M., Jankowiak M., Mazur P.: Struktura geometryczna zahartowanych laserowo na tokarce walcowych powierzchni stali stopowych. Prace Naukowe IBEN, seria: Technologia Maszyn, "Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej"- WW’02, Gorzów Wlkp.- Poznań, 2002, s.266÷271
  9. Jankowiak M., Kawalec M.: Chropowatość powierzchni obrabianej twardej ceramiki technicznej w procesie toczenia wspomaganego laserowo. Prace Naukowe IBEN, seria: Technologia Maszyn, "Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej"- WW’02, Gorzów Wlkp.- Poznań, 2002, s. 25÷33
  10. Barbacki A., Kawalec M.: Obróbka hybrydowa (hartowanie laserowe + toczenie) wybranych stali stopowych. III Pomorska Konferencja Naukowa “Inżynieria Materiałowa 2002" Gdańsk – Wieżyca, 27.05-29.05.2002, s. 9÷10, materiały konferencyjne