Studia podyplomowe SP-200

Zasady naboru:

W trakcie naboru wystarczy przesłać do sekretariatu studiów e-mailem lub faksem:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy pobierz,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium.

Rekrutacja trwa w trybie ciągłym do wyczerpania liczby miejsc. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: styczeń 2018.

Koszt uczestnictwa:

Całkowity koszt studiów (dwa semestry): 5500 zł.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów.

Absolwenci otrzymują świadectwo MNiSW ukończenia studiów podyplomowych.

Informacje i zapisy:

Sekretariat:

mgr Beata CZERKAS,

ul. Piotrowo 3, pokój ,

60-965 Poznań,

tel. +48 61 665 2755,

fax +48 61 665 2200,

e-mail: beata.czerkas@put.poznan.pl

Kierownik studiów:

dr inż. Zbigniew Nowakowski