Studia podyplomowe SP-200

Program studiów:

W zakresie wysokowydajnej obróbki skrawaniem, słuchacze studiów zdobędą wiedzę o:

  • doborze i eksploatacji nowoczesnych narzędzi skrawających,
  • efektach fizycznych i technologicznych obróbki skrawaniem (siły, drgania, struktura geometryczna powierzchni),
  • doborze parametrów skrawania (szczególnie dla zapewnienia maksymalnej wydajności),
  • technologiach zwiększających produktywność obróbki skrawaniem (obróbka na gotowo przedmiotu na jednej obrabiarce, obróbce zahartowanych stali narzędziami o zdefiniowanej geometrii HM, obróbce szybkościowej HSM i obróbce wysokowydajnej HPM, wspomaganiu obróbki materiałów trudno skrawalnych za pomocą ultradźwięków i promieniowania laserowego, hartowaniu laserowym na obrabiarkach),
  • programowaniu (Heidenhain i Siemens) i nowoczesnych konstrukcjach obrabiarek skrawających,
  • strategiach obróbkowych CAM (na przykładzie systemu CATIA).

Wykaz godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów pobierz

Opis przedmiotów pobierz

Plan zajęć - semestr I pobierz

Plan zajęć - semestr II pobierz