Studia podyplomowe SP-200

Cel studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia oraz pogłębienia wiedzy przydatnej na stanowiskach kierowniczych i technologicznych związanych z ubytkową technologią kształtowania materiałów.

Cele szczegółowe dotyczą wiedzy z zakresu doboru narzędzi skrawających, parametrów i strategii obróbki skrawaniem oraz obrabiarek w celu skrócenia czasu, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i osiągnięcia wymaganej dokładności obrabianych przedmiotów.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym, którzy chcą pogłębić i zaktualizować swoją wiedzę w zakresie aktualnych technologii.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.

Zajęcia prowadzone są w formie laboratoriów (63%) w grupach maksymalnie 8 osobowych, wykładów (30%) i ćwiczeń (7%) i odbywają się w piątki w godzinach wieczornych oraz soboty.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, oraz okulary ochronne do pracy na obrabiarkach.