Historia Zakładu

Pracownicy Zakładu Obróbki Skrawaniem

Fot. 1 Pracownicy Zakładu Obróbki Skrawaniem

Zakład Obróbki Skrawaniem został powołany w Instytucie Technologii Budowy Maszyn zarządzeniem rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 9 stycznia 1981 roku. W skład Zakładu wyłonionego z Zakładu Technologii Budowy Maszyn, kierowanego przez ówczesnego docenta K. Wieczorowskiego, weszły zespoły dydaktyczno-badawcze, zajmujące się problematyką podstaw skrawania, narzędzi skrawających i technologią łożysk tocznych, skupione wówczas wokół dr hab. inż. M. Kawalca, dr inż. A. Dopierały i doc. dr hab. inż. Z. Weiss. Zakład kontynuuje niektóre kierunki badawcze dawnej Katedry Obróbki Skrawaniem (kierowanej przez prof. B. Kiepuszewskiego) przekształconej w 1970 r. - w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Uczelni – w Zakład Technologii Budowy Maszyn.

W skład powołanego Zakładu Obróbki Skrawaniem pod kierunkiem M. Kawalca weszły następujące komórki organizacyjne: Pracowania Obróbki Wiórowej (M. Kawalec – kierownik, M. Jankowiak, J. Kodym, S. Krzyżaniak, T. Leszczyński), Pracownia Narzędzi Skrawających (A. Dopierała – kierownik, Z. Bihun, P. Jańczak, R. Tomaszewski), Pracownia Obróbki Ściernej (Z. Weiss – kierownik, A. Hamrol, J. Napierała, T. Sierżant) oraz Laboratorium Obróbki Mechanicznej (od 01.04.1981 r. Laboratorium Obróbki Skrawaniem).

Pracami Laboratorium, które było zapleczem badawczym i dydaktycznym Zakładu, kierowali kolejno: A. Dopierała, J. Napierała, M. Jankowiak, J. Nadwórny, P. Stasiak, T. Rybak, M. Rybak, R. Tomaszewski.

W 1990 r. z Zakładu wydzieliła się Pracownia Obróbki Ściernej, przekształcając się na podstawie decyzji rektora PP w instytutowe Laboratorium Komputerowego Wspomagania Wytwarzania.