Dydaktyka

Informacje o przedmiotach

Przedmioty realizowane w Zakładzie Obróbki Skrawaniem

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Inżynieria wytwarzania I. Laboratorium obróbki mechanicznej (sem. 1, laboratorium)
 • Inżynieria wytwarzania I. Obróbka skrawaniem (sem. 3, wykład, ćwiczenia, laboratorium)
 • Systemy narzędziowe (sem. 7, wykład, laboratorium)
 • Zaawansowane procesy wytwarzania - przedmiot na profilu Inżynieria Mechaniczna (sem. 6, wykład, laboratorium)
 • Seminarium dyplomowe - przedmiot na profilu Inżynieria Mechaniczna (sem. 6 i 7, ćwiczenia)
 • Dobór narzędzi i parametrów skrawania - przedmiot obieralny na profilu Inżynieria Mechaniczna (sem. 6/7, wykład, ćwiczenia)
 • Diagnostyka i nadzorowanie systemów wytwarzania - przedmiot obieralny na profilu Inżynieria Mechaniczna (sem. 6/7, wykład, laboratorium)
 • Techniki laserowe w inżynierii wytwarzania - przedmiot obieralny na profilu Konstrukcja Maszyn i Urządzeń (sem. 6/7, wykład, laboratorium)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów (sem. 2, wykład, laboratorium)
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających - przedmiot na specjalności Konstrukcja Maszyn i Urządzeń (sem. 2, wykład, projekt)
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających - przedmiot na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 2, wykład, projekt)
 • Eksploatacja narzędzi skrawających - przedmiot na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 3, wykład, laboratorium)
 • Ekonomika procesu obróbki i montażu - przedmiot obieralny na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 2/3, wykład, ćwiczenia)
 • Techniki laserowe w inżynierii wytwarzania - przedmiot obieralny na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 2/3, wykład, laboratorium)
 • Mikroobróbka i narzędzia precyzyjne - przedmiot obieralny na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 2/3, wykład, laboratorium)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi skrawających - przedmiot obieralny na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 2/3, wykład, projekt)
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu - przedmiot obieralny na specjalności Informatyzacja i Robotyzacja Wytwarzania (sem. 2/3, wykład, ćwiczenia)
 • Optymalizacja procesów obróbki i montażu - przedmiot obieralny na specjalności Konstrukcja Maszyn i Urządzeń (sem. 2/3, wykład, ćwiczenia)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Procesy i techniki produkcyjne. Laboratorium obróbki mechanicznej (sem. 1, laboratorium)
 • Procesy i techniki produkcyjne. Technologie kształtujące (sem. 3, wykład, laboratorium)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Tendencje w technologiach kształtujących (sem. 1 - wariant I, wykład, laboratorium)
 • Systemy narzędziowe - przedmiot na specjalności Systemy Produkcyjne (sem. 2, wykład, laboratorium)
 • Nowe materiały i narzędzia skrawające - przedmiot obieralny na profilu Systemy Produkcyjne (sem. 6/7, wykład, laboratorium)
 • Ekonomika procesów technologicznych - przedmiot obieralny na profilu Systemy Produkcyjne (sem. 6/7, wykład, ćwiczenia)
 • Technologie kształtujące - przedmiot na specjalności Systemy Produkcyjne (sem. 1 - wariant III, wykład, laboratorium)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Mechatronika

 • Inżynieria wytwarzania I. Laboratorium obróbki mechanicznej (sem. 1, laboratorium)
 • Inżynieria wytwarzania I. Obróbka skrawaniem i narzędzia skrawającee (sem. 3, wykład, laboratorium)

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Mechatronika

 • Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice (sem. 1 - wariant I, wykład, laboratorium)
 • Inżynieria wytwarzania (sem. 1 - wariant III, wykład, laboratorium)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

 • Obróbka skrawaniem (sem. 5, wykład, laboratorium)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Inżynieria wytwarzania I. Laboratorium obróbki mechanicznej (sem. 3, laboratorium)
 • Inżynieria wytwarzania I. Obróbka skrawaniem (sem. 4, wykład, laboratorium)
 • Systemy narzędziowe (sem. 8, wykład, laboratorium)
 • Zaawansowane procesy wytwarzania – przedmiot na profilu Inżynieria Mechaniczna (sem. 8, wykład, laboratorium)
 • Seminarium dyplomowe – przedmiot na profilu Inżynieria Mechaniczna (sem. 7/8, ćwiczenia)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów (sem. 2, wykład, laboratorium)
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających - przedmiot na specjalności Konstrukcja Maszyn i Urządzeń (sem. 3, wykład, projekt)
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających - przedmiot na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 3, wykład, laboratorium)
 • Eksploatacja narzędzi skrawających – przedmiot na specjalności Inżynieria Mechaniczna (sem. 4, wykład, laboratorium)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Procesy i techniki produkcyjne. Laboratorium obróbki mechanicznej (sem. 3, laboratorium)
 • Procesy i techniki produkcyjne. Technologie kształtujące (sem. 3, wykład, laboratorium)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Technologie kształtujące (sem. 3 - wariant III, wykład, laboratorium)
 • Systemy narzędziowe - przedmiot na specjalności Systemy Produkcyjne (sem. 4, wykład, laboratorium)
 • Gospodarka narzędziowa - przedmiot obieralny na specjalności Logistyka Przedsiębiorstwa (sem. 4, wykład, projekt)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Mechatronika

 • Inżynieria wytwarzania I. Laboratorium obróbki mechanicznej (sem. 2, laboratorium)
 • Inżynieria wytwarzania I. Obróbka skrawaniem i narzędzia skrawające (sem. 4, wykład, laboratorium)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Kierunek: Mechatronika

 • Inżynieria wytwarzania (sem. 3 - wariant III,wykład, laboratorium)
 • Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice (sem. 1, wykład, laboratorium)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Obróbka skrawaniem (sem. 3, wykład, ćwiczenia)

Kierunek: Transport

 • Obróbka skrawaniem (sem. 2, wykład)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

 • Obróbka skrawaniem (sem. 3, wykład, ćwiczenia)

Kierunek: Transport

 • Obróbka skrawaniem (sem. 2, wykład)